Asortyment

Parent Previous Next

Asortyment


Stal


Aby przejść do biblioteki asortymentu stalowego w menu górnym należy wybrać Biblioteki > Asortyment > Stal.

Otworzy się okno „KATALOG ASORTYMENTU - STAL”. W oknie widoczna jest tabela w której są kolumny Asortyment, J.m., Waga 1 mb, F.

W każdym wierszu z lewej strony jest znak „+”, wciśnięcie jego powoduje otwarcie tabeli w której jest kolumna Norma.


Aby dodać nowy asortyment, należy przejść na dół tabeli, w pustym wierszu należy wpisać nazwę asortymentu, wybrać jednostkę miary z listy rozwijanej, podać wagę 1mb oraz wartość F. Wciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze lub wciśnięcie przycisku <długopis> po lewej stronie edytowanego wiersza powoduje zapisanie nowo wprowadzonego asortymentu.Rys. Okno „KATALOG ASORTYMENTU - STAL”


Dane w tabeli można filtrować korzystając z menu podręcznego, które pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku. Aby go użyć należy zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli i wcisnąć prawy przycisk myszki. Wciśnięcie powoduje otwarcie okna kontekstowego. Menu podręczne ma opcje: Filtruj według wyboru, Filtruj z wyłączeniem wyboru, Filtruj dla: – należy wprowadzić fragment lub całość wyszukiwanej frazy (znak „%” powoduje zastąpienie innych znaków w wyszukiwanym ciągu znaków np. BLACHA%), Filtry specjalne …. W menu jest również opcja Usuń filtr sortowanie, wybranie jej powoduje usunięcie filtrowania i sortowania, przywracane są domyślne ustawienia. Dane w kolumnie można sortować używając opcji Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. W menu znajduje się również opcja Podsumowanie kolumny, tą opcją można zliczać np. sumy w kolumnach wartości liczbowych (np. sztuki, masę itp.).  Rys. Okno „Menu podręczne”


Farby


Aby przejść do biblioteki asortymentu farby w menu górnym należy wybrać Biblioteki > Asortyment > Farby. Otworzy się okno „KATALOG ASORTYMENTU - FARBY”. W oknie widoczna jest tabela w której są kolumny Asortyment, J.m., Rodzaj farby. W każdym wierszu z lewej strony jest znak „+”, wciśnięcie jego powoduje otwarcie tabeli w której jest kolumna Norma.


Aby dodać nowy asortyment, należy przejść na dół tabeli, w pustym wierszu należy wpisać nazwę asortymentu, wybrać jednostkę miary z listy rozwijanej oraz wybrać rodzaj farby. Wciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze lub wciśnięcie przycisku <długopis> po lewej stronie edytowanego wiersza powoduje zapisanie nowo wprowadzonego asortymentu.Rys. Okno „KATALOG ASORTYMENTU - FARBY”


Pozostałe


Aby przejść do biblioteki asortymentu pozostałe, należy wybrać w menu górnym Biblioteki > Asortyment > Pozostałe. Otworzy się okno „KATALOG ASORTYMENTU – MATERIAŁY POZOSTAŁE”. W oknie widoczna jest tabela w której są kolumny Asortyment, J.m..

Aby dodać nowy asortyment, należy przejść na dół tabeli, w pustym wierszu należy wpisać nazwę asortymentu, wybrać jednostkę miary z listy rozwijanej. Wciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze lub wciśnięcie przycisku <długopis> po lewej stronie edytowanego wiersza powoduje zapisanie nowo wprowadzonego asortymentu.


Rys. Okno „KATALOG ASORTYMENTU – MATERIAŁY POZOSTAŁE”