Wprowadzenie

Next

Program "SIKS e-SES" jest częścią programu SIKS ( System Informatyczny Konstrukcji Stalowych) - zintegrowanego programu do zarządzania firmą branży konstrukcji stalowych. SIKS jest zbudowany z następujących modułów:


  1. ZLECENIA
  2. MAGAZYN (MM)
  3. PRZYGOTOWANIE i RAPORTOWANIE PRODUKCJI (PRP)
  4. EWIDENCJA CZASU PRACY (ECP)
  5. FAKTURY
  6. SYSTEM EWIDENCJI SPOIN (SES)


Aby program e-SIKS działał kompleksowo/prawidłowo, przedstawiał prawdziwe dane, logicznie powiązane z sobą i jednocześnie dawał przyjemność pracy powinny działać razem modułu w następującej konfiguracji:

SES - moduł mogący występować jako samodzielny, służy do ewidencji spoin danego kontraktu jest Elektronicznym Dziennikiem Spawania. Współpracuje z  rysunkami w formacie .dwg.


Program SES - inaczej System Ewidencji Spoin - jest narzędziem pracy wspólnej, technologa (lub osoby pracującej na rysunkach technicznych), głównego spawalnika (lub technologa spawalnictwa), kontrolera jakości i kierownika kontraktu (lub osoby wykonującej dokumentację powykonawczą).